W każdej wolnej chwili odpalam motocykl, siadam i jadę. Niekiedy jeżdżę bez celu, po prostu dla samej przyjemności jazdy. Towarzyszy mi 
poczucie wolności, swobody, niezależności. Uwielbiam jazdę letnim wieczorem, kiedy przez kask czuję zapach dojrzewających pól, lasu… 

Kiedyś znalazłem bardzo ciekawą sentencję: „Gdybym zawsze robił tylko to, co już dziś potrafię, na zawsze pozostałbym tym, kim już dzisiaj jestem – wewnętrzna potrzeba ciągłego rozwoju jest źródłem energii pozwalającej mi osiągnąć sukces”. Ciągle czuję się jak uczeń, który pragnie zdobywać nową wiedzę, nowe umiejętności, ale również rozwijać te kompetencje które posiadam. MBA to kolejny krok w moim osobistym i zawodowym rozwoju. 

To już moje drugie spotkanie z WSB. Kilka lat temu ukończyłem tu studia podyplomowe. Wówczas duże wrażenie zrobiły na mnie kadra, która posiadała bardzo duże doświadczenie praktyczne oraz ciekawie prowadzone zajęcia. Po pierwszych zjazdach MBA jestem bardzo zadowolony. Szczególnie zajęcia z ekonomii zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie i zmieniły całkowicie moje spojrzenie na pewne tematy.

Marcin Wojtaszek
Zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Jakości Procesów, Poczta Polska SA, słuchacz studiów MBA w WSB w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 

Awans naszego programu w ratingu SEM Forum 2016 o 2 klasy. Mamy klasę standardową!

Program Master of Business Administration w WSB w Poznaniu to studia, w trakcie których słuchacze rozwijają umiejętności strategicznego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a także kształtują postawę lidera dzięki specjalnemu modułowi rozwoju osobistego.

Funkcjonowanie programu MBA w WSB opiera się na 3 filarach.

Partnerski:

 • optymalne terminy i czas zjazdów: średnio raz w miesiącu (sobota i niedziela), 8 godzin dydaktycznych dziennie
 • program współtworzony z amerykańskim partnerem
 • opiekun grupy obecny na każdym zjeździe
 • partner biznesowy programu: Itelligence
 • partnerskie relacje pomiędzy słuchaczami: wymiana know-how, networking, praca w zespołach projektowych, mailowa lista dyskusyjna
 • komfortowe warunki odbywania zajęć, pomoc w znalezieniu noclegu na czas zjazdu

Praktyczny:

 • zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu – wiedza praktyczna, którą możesz od razu wykorzystać
 • modułowy system nauczania
 • możliwość rozłożenia płatności w przystępnym systemie ratalnym
 • interaktywne metody nauczania – warsztaty, business case’y, dyskusje panelowe, analizy przypadków, symulacje
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy uczestnikami, którymi są osoby posiadające różne doświadczenie zawodowe, w różnych branżach
 • kontakt z uczelnią 24 godziny na dobę oraz dostęp do materiałów dydaktycznych z dowolnego miejsca na świecie dzięki Extranetowi i platformie Moodle

Profesjonalny:

 • klauzula gwarancji jakości Franklin University na dyplomie
 • moduł rozwoju osobistego – niepowtarzalny sposób rozwijania indywidualnych i zespołowych kompetencji zawodowych, uwzględniający typy osobowości i preferencje poszczególnych uczestników
 • "Klasa standardowa" w ratingu Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum 2016
 • profesjonalna kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym
 • aktualna, kompletna i specjalistyczna wiedza w zakresie modułów przekazywana przez prowadzących
 • dodatkowe materiały dydaktyczne w formie publikacji książkowych
 • uczelnia jest członkiem grupy Wyższych Szkół Bankowych, o której sile stanowi 22-letnia obecność na rynku edukacyjnym oraz 16-letnie doświadczenie w prowadzeniu programów MBA.

WSB w Poznaniu powstała jako pierwsza z dziewięciu Wyższych Szkół Bankowych stanowiących największą grupę uczelni biznesowych w Polsce. Od 1998 r. ma swój Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, a od 2008 r. Wydział Ekonomiczny w Szczecinie.

W szerokiej ofercie WSB w Poznaniu znajdują się:

 • studia I i II stopnia
 • studia podyplomowe
 • studia Executive Master of Business Administration
 • studia Master of Business Administration
 • kursy językowe
 • kursy i szkolenia specjalistyczne
 • Uniwersytet Każdego Wieku.

Aktywna współpraca ze środowiskiem gospodarczym umożliwia uczelni wykorzystanie doświadczeń biznesu w procesie dydaktycznym. Dużą część wykładowców, na wszystkich poziomach kształcenia, stanowią praktycy z bogatym doświadczeniem. Szkoła co roku gości przedstawicieli m.in. Rządu i Parlamentu RP, Centrum Europejskiego, Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Business Centre Club czy Konfederacji Pracodawców Polskich.

WSB Poznań MBA