Tomasz Marczyński (Lotto Soudal) w jednym z wywiadów powiedział, że "im cięższa droga, tym większa satysfakcja z osiągniętych celów". Wspomniał, że kocha kolarstwo i kocha emocje, które mu daje… Mimo że nie uprawiam kolarstwa zawodowo, podpisuję się pod tymi słowami. Można powiedzieć że początki mojej pasji sięgają wczesnego dzieciństwa: jak wielu z nas na rowerze jeżdżę od małego. Poza tym jako mały chłopiec rozgrywałem z kolegami własny Wyścig Pokoju – grając w kapsle. A tak na poważnie, jazdą na rowerze szosowym zainteresował mnie kilka lat temu mój teść, który osiąga wspaniałe wyniki w tej dyscyplinie, a co najważniejsze - czerpie wielką radość z tego sportu. Kupiłem rower i tak zaczęła się moja przygoda. Cieszę się również z faktu, że współdzielę tę pasję z żoną i jest to dla nas jedna z form wspólnego spędzania czasu. Każda możliwość „wyrwania się na rower” cieszy. Największą przyjemność sprawiają mi treningi w górach, a tam każda jazda jest powodem do dumy. Bo jazda w górach (ale po szosie oczywiście) uczy pokory. I tu w zasadzie nie chodzi o liczbę przejechanych kilometrów, jak podczas długich, płaskich etapów, ale o liczbę pokonanych przewyższeń czy procent nachyleń, o walkę z samym sobą. W zeszłym roku z moją żoną i teściem oraz kilkoma osobami z mojej firmy jako drużyna wzięliśmy udział w Tour de Pologne Amatorów. Każdy z członków zespołu, pomimo dramatycznie trudnych warunków pogodowych, ukończył wyścig - i z tego wspólnego osiągnięcia jestem bardzo dumny! 

Studia MBA w WSB w Poznaniu wybrałem bardzo świadomie, wyznając zasadę: jeśli się nie rozwijasz, to się cofasz. Poza tym w czerwcu 2016 roku uczestniczyłem w  10-dniowym stażu dla słuchaczy programów MBA w WSB odbywającym się w USA. Mieliśmy okazję odwiedzić wiele firm, do których normalnie nie ma szans się dostać (m.in. Boeing, Honda, Lockedd & Martin, Kongres USA), a także partnera programu – Franklin University. Doświadczenia zdobyte podczas tego wyjazdu sprawiły, że natychmiast po powrocie zapisałem się na studia.  

 

Przemysław Nowicki
Słuchacz studiów MBA w WSB w Poznaniu

Etap 1

Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA:

 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom licencjata lub magistra)
 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w przypadku ukończenia studiów II stopnia lub minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w przypadku ukończenia studiów I stopnia.

Etap 2
Zebranie kompletu dokumentów, na który składają się:

 • kwestionariusz osobowy
 • list motywacyjny
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • pełne CV
 • kserokopia obu stron dowodu osobistego
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • potwierdzenie min. trzyletniego  doświadczenia  zawodowego  (zaświadczenie z działu kadr lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej)
 • potwierdzenie przelewu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz bezzwrotnej opłaty wpisowej na wskazane konto: Raiffeisen Bank Polska SA  95 1750 1019 0000 0000 0161 1828 z dopiskiem: MBA.

Etap 3
Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Programu MBA:

 • Pocztą:
  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Biuro Programu MBA
  ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  61-895 Poznań
 • Osobiście:
  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Biuro Programu MBA
  ul. Ratajczaka 5/7, pokój 213
  61-874 Poznań
  tel. 61 655 32 07, 61 655 33 57
  e-mail: mba@wsb.poznan.pl

Etap 4
Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną

O przyjęciu na studia MBA decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, w czasie której badamy doświadczenie zawodowe, predyspozycje  menedżerskie i motywację kandydata do podjęcia studiów MBA.

 

Opłaty za studia MBA:

 • opłata wpisowa – 300 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne - 200 zł
 • czesne
 • opłata końcowa – 450 EUR.

WSB w Poznaniu proponuje dogodny system płatności za studia:

Liczba ratWysokość ratyCałkowite czesne
Opłata jednorazowa23 850 zł23 850 zł
2 raty roczne12 675 zł25 350 zł
4 raty semestralne6850 zł27 400 zł
20 rat zjazdowych1445 zł28 900 zł
24 raty miesięczne1265 zł30 360 zł

Uczelnia gwarantuje, że wysokość czesnego nie ulegnie zmianie podczas trwania programu.

Promocje i dodatkowe korzyści:

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia1.04-30.06.20171.07-30.11.2017
kwota zniżki3500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia1.04-30.06.20171.07-30.09.2017
kwota zniżki2000 zł1000 zł

Powyższe promocje nie łączą się.

 • Dodatkowo osoby, które ukończą nasze studia, otrzymają imienne bony uprawniające do 50% zniżki na wybrane dodatkowe studia podyplomowe.

Regulamin promocji do 30 czerwca 2017.
Regulamin promocji do 30 września 2017.
Regulamin promocji do 30 listopada 2017. 

Regulaminy promocji są dostępne również w Biurze Programu MBA.

WSB Poznań MBA