Moduł zarządzanie projektami prowadzony jest przez trenerów EY Academy of Business, praktyków z wieloletnim doświadczeniem trenerskim oraz biznesowym we wdrażaniu projektów w środowisku międzynarodowym w firmach działających w różnych branżach. Program ma formułę interaktywnego warsztatu. Część teoretyczna została zminimalizowana i większość zajęć stanowi praca nad realnymi projektami uczestników. Studenci poznają również przekrój metodyk zarządzania projektami, zbiór najlepszych praktyk, narzędzi i rekomendowanych rozwiązań, a także dominujące światowe standardy zarządzania projektami: PMI, Prince2, CCPM, Agile, Thinking Tools czy rozwiązania hybrydowe (dedykowane). Po ukończonych studiach uczestnicy będą potrafili samodzielnie zarządzać projektami niezależnie od ich skali skomplikowania i złożoności, a gotowe rozwiązania wypracowane na zajęciach będą mogli wdrożyć w swojej firmie.

Tomasz Wrzesiewski
Trener EY Academy of Business

New at WSB University in Wrocław: Executive MBA – Project Management program
The WSB University in Wrocław has been running Master of Business Administration programs since 2008. This year is marked by the addition of the new Executive MBA – Project Management program tailored to the needs of project managers and project leaders.

Program’s highlights

 • industry-academia partnership with Ernst & Young Academy of Business
 • spanning three semesters
 • courses in third semester led by E&Y experts
 • taught in the Polish language
 • joint degree awarded by WSB University in Wrocław and Ernst & Young Academy of Business
 • in-depth understanding of two areas: General Management and Project Management
 • delivered in convenient modules.

Your benefits from completion of Executive MBA – Project Management program:

 • confidence in managing teams and institutions
 • firm grasp of current trends in business management
 • broader outlook on a firm’s operations
 • greater independence and capacity in managing even the most complex projects
 • efficient management of project tasks
 • timely and cost-effective delivery of project outcomes
 • use of advanced tools supporting project management.

More details on the program can be found on the Polish site of the program.