Kilkadziesiąt kilometrów rowerem po trasach Beskidu Sądeckiego, samotnie lub z kolegami, to najlepszy sposób na oderwanie się od codziennych zajęć i utrzymanie kondycji fizycznej. Pochodzę z tamtych stron, dlatego zawsze tam wracam, aby spędzić każdą wolną chwilę w górach. Jazda na rowerze to pełne spektrum emocji: od wyciszenia i kontemplacji piękna krajobrazu, przez zwątpienie w walce ze swoimi słabościami w trakcie ostrych lub długich podjazdów pod górę, do euforii i mocnej dawki adrenaliny podczas niebezpiecznych rajdów w dół. Bardzo często w trudnych sytuacjach w biznesie, odnoszę się do własnych doświadczeń z górskich wypraw rowerowych. Zawsze jest cel do zdobycia, zawsze musi być plan i konsekwencja w realizacji. To, czego uczy mnie moja pasja, to wytrwałość w dążeniu do celu i nie poddawanie się pomimo potwornego zmęczenia.  W tej pasji, tak jak w biznesie, dążenie do osiągnięcia celu sprawia więcej satysfakcji niż sam cel … zdobyć szczyt można pieszo lub rowerem, kolejką można tylko wjechać ;)

Michał Setlak
Słuchacz programu MBA w WSB w Chorzowie

Sprawdź możliwość dofinansowania studiów MBA z funduszy Bazy Usług Rozwojowych (BUR). 

Dokumenty na studia MBA:

Warunki przyjęcia
Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • min. trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane jest doświadczenie menedżerskie).

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów:

 • wypełniony on-line kwestionariusz 
 • pełne CV
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej i za postępowanie kwalifikacyjne na konto: 20 1750 1019 0000 0000 2034 2908 Raiffeisen Polbank
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • referencje zawodowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • potwierdzenie min. trzyletniego doświadczenia zawodowego (zaświadczenie z działu kadr lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
 • kserokopia dowodu osobistego.

Etap 3. Dostarczenie kompletu dokumentów i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną.
O przyjęciu na studia MBA decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest zbadanie doświadczenia zawodowego, predyspozycji menedżerskich i motywacji kandydata do podjęcia studiów MBA. Rozmowa przeprowadzana jest przez 3-osobową Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Dziekana Wydziału.

Opłata za naukę na studiach MBA składa się z:

 • opłaty wpisowej w wysokości 300 zł
 • opłaty za postępowanie kwalifikacyjne wynoszącej 200 zł
 • czesnego
 • opłaty końcowej w wysokości 450 euro.

Osoby zakwalifikowane do programu MBA mogą skorzystać z elastycznego systemu opłat:

Elastyczny system opłatWysokość raty (zł)
1 rata za 2 lata z góry22 850
2 raty roczne12 175
4 raty semestralne6600
20 rat miesięcznych1395
24 raty miesięczne1225 

Promocje

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia1.04-30.06.20171.07-30.11.2017
kwota zniżki w czesnym3500 zł i zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł i zwolnienie z opłaty wpisowej

 

 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia1.04-30.06.20171.07-30.09.2017
kwota zniżki2000 zł1000 zł

 

Powyższe promocje nie łączą się.

Szczegółowy regulamin promocji dostępny jest również w Biurze Programu MBA.

Sprawdź możliwość dofinansowania studiów MBA z Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

WSB Chorzów MBA