The Master of Business Administration (MBA) is a globally recognised postgraduate qualification for ambitious, motivated, managers of the future. An MBA with WSB University in Gdańsk provides practical knowledge and transferable skills that allow managers to operate, and compete for employment, across the globe. WSB University Gdańsk has specialist staff with both academic and business experience that enhance the understanding and application of core management theory and practice. WSB University Gdańsk, partnered with the University of Northampton UK, supports your career progression by developing your critical thinking and research skills to enhance your business knowledge and effectiveness.
Stephen Castle
Faculty of Business and Law, University of Northampton

Partner merytoryczny - University of Northampton, Northampton
Historia University of Northampton sięga 1924 r. Obecnie w skład uniwersytetu wchodzą cztery wydziały o ściśle określonych specjalizacjach: Faculty of Health and Society, Faculty of Education and Humanities, Faculty of Arts, Science and Technology oraz Faculty of Business and Law, która zajmuje się między innymi kształceniem menedżerów.

Najwyższe kwalifikacje uczelni w zakresie kształcenia biznesowego potwierdzają liczne akredytacje renomowanych instytucji takich, jak: 

  • Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)
  • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
  • Chartered Management Institute (CMI)
  • Chartered Institute of Personnel Development (CIPD). 

W „Przewodniku po dobrych uczelniach 2014” przygotowanym przez dziennik „The Times” i tygodnik „The Sunday Times” (The Times and The Sunday Times Good University Guide 2014) Uniwersytet zajął 59. miejsce. W lutym 2014 roku Uczelnia zajęła 1. miejsce w kategorii Najbardziej Przedsiębiorczy Uniwersytet Roku w ramach rankingu Nagrody Biznesu Regionu Midlands. 

W 2016 roku w rankingu uczelni wyższych dziennika "Guardian" University of Northampton zajął 16. miejsce w kategorii „ogólne zadowolenie studentów”. Ranking obejmował 119 uczelni. Uczelnia plasuje się również w pierwszej czwórce w kategorii „zadowolenie studentów z informacji zwrotnej udzielanej przez kadrę dydaktyczną” oraz w pierwszej dwudziestce w kategorii „zadowolenie z nauczania”.

Współpraca między University of Northampton a Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku to szansa na czerpanie z najlepszych praktyk brytyjskiego partnera.

Partnerzy biznesowi
Studia MBA kładą szczególny nacisk na praktyczną stronę nauczania. Uczelnia jest aktywna w środowisku biznesowym, dzięki czemu duża część zajęć prowadzona jest  przez zespół ekspertów z dużym doświadczeniem biznesowym. Wyróżnikiem programu jest fakt powierzenia funkcji wykładowców w dużej części przedstawicielom partnerów biznesowych tak znamienitych firm, jak:

  • Lufthansa Systems Poland
  • Thomson Reuters (Markets) Europe SA
  • ING Bank Śląski SA
  • Arla Global Financial Services Centre sp. z o.o.
  • LPP SA.

Ponadto WSB ma status członka Business Centre Club, co dodatkowo świadczy o silnym powiązaniu gdańskiej uczelni ze środowiskiem biznesu. Z kolei w II edycji badania „Uczelnia Przyjazna Pracodawcom” WSB otrzymała wyróżnienie jako przykład dobrych praktyk w zakresie współpracy z pracodawcami. Takie uznanie zdobyło tylko 13 uczelni w Polsce.

WSB Gdańsk MBA