Podczas ferii zimowych wyjechałem na narty do Wisły, nie mając wcześniej bladego pojęcia o tym sporcie. Wyjazd był długi, aż dwa tygodnie. Buty miałem skórzane, do kostki… To już zamierzchłe czasy, ale takie właśnie wtedy miałem. Pierwszy tydzień dawałem radę, bez instruktora oczywiście, ze wskazówkami bliższego i dalszego kuzyna. No i po tygodniu byłem już półbogiem… Do czasu, gdy wylądowałem pod budką wyciągu z jedną nartą skierowaną do przodu, a druga – do tyłu w położeniu równoległym. W związku z tym, że droga do hotelu (Gawra) przebiegała przy górnej stacji (a raczej budki) wyciągu, trzeba było wjechać (orczykiem) ze skręconą nogą na górę. Oczywiście o żadnym TOPR-ze, GOPR-ze czy innej grupie ratunkowej nie było mowy. Wjechałem – i to mój chyba największy sukces narciarski – na jednej nodze. Dalej już kuśtykanie, przygodne saneczki i jakoś do hotelu dotarłem. A potem to już było pogotowie i kolejny tydzień w hotelu. Jazdę na nartach kontynuuję i bawię się pierwszorzędnie. Staram się co roku korzystać z uroków zimy. Czasami ma być najtrudniej, czasami – żeby było jak najszybciej, a czasami – żeby było ślicznie. Jednak zawsze chodzi o „ściuchranie się”, aby docenić uroki życia codziennego.

Zdecydowałem się na studia MBA dla samokształcenia, samodoskonalenia, zyskania lepszej podstawy do prowadzenia dużego przedsiębiorstwa, znalezienia podstaw teoretycznych wykonywanych obowiązków. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej. To dobrze zarządzany biznes. Dobrze się tu czuję. W centrum uwagi w WSB jest student postrzegany jako klient – i nim w istocie jest, ale nie wszystkie uczelnie to rozumieją. 

Krzysztof Dembinski
Słuchacz studiów MBA w WSB w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
Awans naszego programu w ratingu SEM Forum 2016 o 2 klasy. Mamy klasę standardową!

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z funduszy Bazy Usług Rozwojowych (BUR). 

Program Master of Business Administration w WSB w Poznaniu to studia, w trakcie których słuchacze rozwijają umiejętności strategicznego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a także kształtują postawę lidera dzięki specjalnemu modułowi rozwoju osobistego.

Funkcjonowanie programu MBA w WSB opiera się na 3 filarach.

Partnerski:

 • optymalne terminy i czas zjazdów: średnio raz w miesiącu (sobota i niedziela), 8 godzin dydaktycznych dziennie
 • program współtworzony z amerykańskim partnerem
 • opiekun grupy obecny na każdym zjeździe
 • partner biznesowy programu: Itelligence
 • partnerskie relacje pomiędzy słuchaczami: wymiana know-how, networking, praca w zespołach projektowych, mailowa lista dyskusyjna
 • komfortowe warunki odbywania zajęć, pomoc w znalezieniu noclegu na czas zjazdu

Praktyczny:

 • zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu – wiedza praktyczna, którą możesz od razu wykorzystać
 • modułowy system nauczania
 • możliwość rozłożenia płatności w przystępnym systemie ratalnym
 • interaktywne metody nauczania – warsztaty, business case’y, dyskusje panelowe, analizy przypadków, symulacje
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy uczestnikami, którymi są osoby posiadające różne doświadczenie zawodowe, w różnych branżach
 • kontakt z uczelnią 24 godziny na dobę oraz dostęp do materiałów dydaktycznych z dowolnego miejsca na świecie dzięki Extranetowi i platformie Moodle

Profesjonalny:

 • klauzula gwarancji jakości Franklin University na dyplomie
 • moduł rozwoju osobistego – niepowtarzalny sposób rozwijania indywidualnych i zespołowych kompetencji zawodowych, uwzględniający typy osobowości i preferencje poszczególnych uczestników
 • "Klasa standardowa" w ratingu Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum 2016
 • profesjonalna kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym
 • aktualna, kompletna i specjalistyczna wiedza w zakresie modułów przekazywana przez prowadzących
 • dodatkowe materiały dydaktyczne w formie publikacji książkowych
 • uczelnia jest członkiem grupy Wyższych Szkół Bankowych, o której sile stanowi 22-letnia obecność na rynku edukacyjnym oraz 16-letnie doświadczenie w prowadzeniu programów MBA.

WSB w Poznaniu powstała jako pierwsza z dziewięciu Wyższych Szkół Bankowych stanowiących największą grupę uczelni biznesowych w Polsce. Od 1998 r. ma swój Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, a od 2008 r. Wydział Ekonomiczny w Szczecinie.

W szerokiej ofercie WSB w Poznaniu znajdują się:

 • studia I i II stopnia
 • studia podyplomowe
 • studia Executive Master of Business Administration
 • studia Master of Business Administration
 • kursy językowe
 • kursy i szkolenia specjalistyczne
 • Uniwersytet Każdego Wieku.

Aktywna współpraca ze środowiskiem gospodarczym umożliwia uczelni wykorzystanie doświadczeń biznesu w procesie dydaktycznym. Dużą część wykładowców, na wszystkich poziomach kształcenia, stanowią praktycy z bogatym doświadczeniem. Szkoła co roku gości przedstawicieli m.in. Rządu i Parlamentu RP, Centrum Europejskiego, Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Business Centre Club czy Konfederacji Pracodawców Polskich.

WSB Poznań MBA