"Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma" – a moją wielką pasją i miłością stał się rower. Prawdę mówiąc, nie pamiętam dokładnie, kiedy zacząłem jeździć, jednak zaczęło się dość klasycznie. Pierwsze dwa kółka dostałem od rodziców, kiedy miałem kilka lat. Już wtedy ciężko było oderwać mnie od roweru. Pasją zaraził mnie mój przyjaciel z podstawówki. To właśnie wtedy zaczęliśmy pokonywać dłuższe trasy, które w zasadzie były formą regularnych treningów. Jednak prawdziwy „bzik” zaczął się trochę później, gdy na studiach trafiłem do sekcji kolarstwa górskiego. Pamiętam moje pierwsze starty w zawodach regionalnych, które pomimo spektakularnych sukcesów w żaden sposób mnie nie demotywowały. Dobrze jest mieć coś, co człowieka fascynuje, ekscytuje i porywa bez reszty. Kiedy po ciężkim tygodniu potrzebuję relaksu, dziwnym zbiegiem okoliczności mój wzrok pada nie na kanapę, lecz wiszący w pobliżu na ścianie rower. Szybka myśl – gdzie jest ładnie? I już jadę nadwarciańskim leśnym szlakiem. Jazda pozwala się odstresować i wyciszyć, jednak najbardziej kusząca jest adrenalina. Rower pozwala się wyżyć i porządnie dać w kość... Ekscytacja, rywalizacja oraz chęć pokonywania barier – to emocje, które najbardziej lubię. Zdarza się również, że rower służy mi tylko i wyłącznie do codziennych dojazdów do pracy, jednak i wtedy jestem jakby najszybszy na drodze..

Tomasz Sztompka
Słuchacz studiów Aalto Executive MBA w Poznaniu

Zasady rekrutacji

1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia Aalto Executive MBA:

 • ukończone studia wyższe II stopnia (dyplom magistra)
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe.

2. Zebranie kompletu dokumentów, na który składają się:

 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy
 • zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • list motywacyjny w języku angielskim
 • pełne CV w języku angielskim
 • 2 egzemplarze umowy edukacyjnej
 • potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • 1 zdjęcie legitymacyjne (35 x 45 mm)
 • potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dowodu osobistego
 • ewentualnie kserokopia świadectwa zdania egzaminu językowego (TOEFL, FCE zdany po 2015 r., CAE, CPE, LCCI 3rd level, BEC Higher)
 • dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i wpisowej na konto: Raiffeisen Bank Polska SA 95 1750 1019 0000 0000 0161 1828 z dopiskiem: Executive MBA.

3. Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Programu Aalto Executive MBA – pocztą lub osobiście oraz umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną oraz egzamin.

Podstawą przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz zdany egzamin językowy. Kandydat wybiera zgodnie z preferencjami pisemną lub ustną formę egzaminu.


Opłaty za studia MBA:

 • opłata wpisowa – 300 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne (zobacz niżej)
 • opłata końcowa – 750 euro
 • opłata seminaryjna (w przypadku uczestnictwa w Aalto Executive Summit) - ustalana na bieżąco przez organizatora spotkania

Elastyczny system płatności:

Liczba rat
Wysokość ratyCałkowite czesne
1 rata 35 000 zł 35 000 zł

2 raty roczne
 18 500 zł 37 000 zł
 4 raty semestralne 9750 zł 39 000 zł
 20 rat zjazdowych 2025 zł 40 500 zł
 24 raty miesięczne 1710 zł 41 040 zł

Uczelnia gwarantuje, że wysokość czesnego nie ulegnie zmianie podczas trwania programu.
Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z funduszy Bazy Usług Rozwojowych (BUR). 

Promocje i dodatkowe korzyści:

Absolwenci WSB w Poznaniu, którzy zapiszą się na studia Aalto Executive MBA w terminie od 1 kwietnia do 30 listopada 2017 r., otrzymają zniżkę 2500 zł w czesnym oraz są zwolnieni z opłaty wpisowej.

Kandydaci, którzy zapiszą się na studia Executive MBA, otrzymają dodatkowo zniżkę na wybrane roczne studia podyplomowe w postaci imiennego bonu do wykorzystania w ciągu 2 lat od daty zakończenia studiów Aalto Executive MBA. Wysokość zniżki wynosi:

 • 100% dla kandydatów zapisanych w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r.
 • 50% dla kandydatów zapisanych w terminie od 1 lipca do 30 września 2017 r. 

Regulamin promocji do 30 czerwca 2017.
Regulamin promocji do 30 września 2017.
Regulamin promocji do 30 listopada 2017. 

Regulamin promocji dostępny jest również w Biurze Programu Aalto Executive MBA.

WSB Poznań Aalto Executive MBA