Kadra dydaktyczna studiów MBA w WSB w Toruniu

Studia MBA to możliwość osiągnięcia wymiernych korzyści w obszarze rozwoju kompetencji zarządczych i przywódczych. Lider powinien umieć nie tylko odnaleźć się w szybko zmieniającym się świecie, ale przede wszystkim wyznaczać kierunek rozwoju organizacji i wdrażać zmiany. Studia MBA sprzyjają zgłębieniu tajemnic liderów, którzy w wyjątkowy sposób gospodarują uwagą własną i swojej organizacji. Warsztaty, dyskusje, wymiana doświadczeń pozwalają na generowanie praktycznych, innowacyjnych rozwiązań zorientowanych na skuteczność. 

Mariusz Grudzień
Wykładowca studiów MBA w WSB w Toruniu i Bydgoszczy

 • Studia MBA są bardzo ważnym momentem w życiu każdej osoby, która pełni funkcje menedżerskie w organizacji. Jest to niepowtarzalna okazja do nauki i wymiany doświadczeń z osobami reprezentującymi różne sektory i formy działalności. Czasami przychodzi się do bardzo prostych, acz nieoczekiwanych konkluzji, że u mnie w firmie jest zwyczajnie dobrze w porównaniu z tym, co mają inni. Czasami stwierdza się, że warto skorzystać z czyichś pomysłów, rozwiązań czy nawet innego spojrzenia na świat. Wykładowcy, którzy w swoim zawodowym życiu niejedno widzieli przekazują nie tylko suche fakty, ale i swoje zawodowe doświadczenie. Dzielą się tym, co najlepsze i najwartościowsze z biznesowego punktu widzenia i pomagają w otwieraniu horyzontów i przechodzeniu od koncepcji do realizacji. Studia MBA mogą być niepowtarzalną szansą do nawiązania nowych kontaktów, znajomości czy nawet przyjaźni, do odnowienia kręgu znanych osób. Nie wspomnę o zabawie w gronie osób sympatycznych i inteligentnych, a studia MBA i ku temu stwarzają okazje :-)

  Piotr Plich
  Wykładowca MBA w WSB w Bydgoszczy i Toruniu (Zarządzanie zasobami ludzkimi)

 • W ostatnich latach zmienia się koncepcja nowoczesnego biznesu. Powstają nowatorskie teorie i rozwiązania, pozwalające dostosować organizacje do zmieniającego się otoczenia i wymagań biznesowych. Zmienia się również podejście do realizacji zadań – z mocno „poukładanego” w kierunku „zwinnego”. Te zmiany obserwujemy również w praktyce zarządzania projektami. Coraz większe znaczenie przywiązuje się do umiejętności efektywnego reagowania na powstałe problemy, podejmowanie decyzji przy stosunkowo niewielkiej ilości danych, efektywną komunikację i zarządzanie zespołem. Zapraszam na moje zajęcia. 

  Wojciech Ożga
  Wykładowca MBA WSB w Bydgoszczy i Toruniu

 • Sukces w biznesie osiągniemy dzięki wielu czynnikom: znalezieniu niszy na rynku, odpowiedniemu doborowi narzędzi, wykwalifikowanym pracownikom itd. Uważam jednak, że sukces nigdy nie będzie pełny, jeśli to, co robimy, nie jest naszą pasją. A pasja jest wtedy, kiedy odczuwamy szczerą radość i rozpierającą energię w czasie wykonywania określonych czynności. Pasja daje motywację, zapał, skrupulatność. Jeśli połączymy ją z pozostałymi składnikami, możemy mówić o pełnym sukcesie w biznesie!

  Jakub Lewandowski
  Właściciel firmy PASJA Grupa Dobrych Trenerów

 • Jest kilka powodów dla których podjąłem się prowadzenia zajęć dla studentów MBA. Po pierwsze, zawsze inspirowałem ludzi, pomagałem w osiąganiu celów, ale przede wszystkim podążałem ramię w ramię z moimi współpracownikami. Teraz podążam razem ze słuchaczami MBA Wyższej Szkoły Bankowej. Po drugie, kiedy kilkanaście lat temu samemu podejmowałem studia MBA w gdańskiej GFKM zrozumiałem, że na świecie jest całkiem sporo ludzi, którzy tak jak ja chcą osiągać więcej i nie są obojętni na świat, chcą kształtować swoje otoczenie. I jesteśmy do siebie bardzo podobni... Po trzecie, w mojej rodzinie wielu moich przodków było naczycielami i wykładowcami, mam więc geny profesorskie we krwi. A na koniec: lubię towarzystwo inteligentnych i zdolnych ludzi... To wyzwanie utrzymać ich uwagę na zajęciach i zdobyć szacunek.
  Marcin Ledworowski
  Wykładowca studiów MBA w WSB w Toruniu i Bydgoszczy

Show more

O  sile i skuteczności programu stanowi kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy,  jak i eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym.  Zajęcia w ramach programu Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu prowadzą m.in:

 • dr hab. Bohdan Godziszewski – Członek Rady Nadzorczej w CPP Toruń-Pacific Sp. z o.o. oraz Rady Nadzorczej Delfia SA w Toruniu, grupy kapitałowej TZMO SA w Toruniu
 • dr hab. Maria Dragun-Gertner – przewodnicząca Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego oraz arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej; autorka licznych publikacji z zakresu prawa morskiego i międzynarodowego prawa handlowego
 • dr Krzysztof Maślankowski - ekspert w zakresie wyceny biznesu w Departamencie Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu SA, członek organów spółek, w tym Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o., Lubelski Węgiel Bogdanka SA (wprowadzenie spółki na giełdę GPW), Polski Holding Farmaceutyczny SA, Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego Sp. z o.o., członek Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości V kadencji; Wiceprezes Zarządu ds. finansowych w spółce Creotech Instruments SA, adiunkt
 • dr Anna Trzuskawska-Grzesińska – absolwentka studiów MBA i wykładowca 4 programów MBA, ekspert z wieloletnim doświadczeniem międzynarodowym w transformacji procesów logistycznych i łańcuchów dostaw
 • dr Krzysztof Walczak - wspólnik i konsultant w firmie Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o. specjalizującej się w problematyce systemów wynagrodzeń, rekrutacji, indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, negocjacji ze związkami zawodowymi oraz restrukturyzacji zatrudnienia
 • dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz – Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu; przedstawiciel WSB w Narodowym Banku Polskim, członek European Trade Study Group; odbyła kilkanaście staży na uczelniach zagranicznych tj. The Hague Univeristy of Applied Sciences, Aarhus School of Business, École de Commerce Européenne; stypendystka Rządu Duńskiego i Rządu Francuskiego; ekspert z zakresu problematyki mikroekonomicznej, makroekonomicznej, międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów międzynarodowych
 • dr Pawel Zeller – Dyrektor ds. Marki w Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia; trener biznesu z 17-letnim doświadczeniem; autor ok. 50 artykułów, tekstów naukowych i popularnonaukowych m.in. z zakresu marketingu usług
 • Grażyna Bednarek – sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 20-letnim doświadczeniem zawodowym w rozstrzyganiu spraw cywilnych i gospodarczych
 • Michał Czerwiec - Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w ELSE sp.j.; od lat związany z branżą IT dla biznesu
 • Adrian Dekert – Prezes Zarządu Avrio Media sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu Eltel Networks SA, Wiceprezes Zarządu K-TEL SA, absolwent studiów MBA
 • Adrianna Filiks – konsultant, trener, wykładowca i coach z 16-letnią praktyką w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz 10-letnim doświadczeniem dydaktycznym
 • Mariusz Grudzień – konsultant, coach, trener, twórca Instytutu Skutecznego Działania; prowadzi projekty rozwojowe od 1998 r.; autor projektów wdrażających coaching do organizacji i nowatorskich projektów z zakresu budowania zespołów łączących świat biznesu i  kultury
 • Łukasz Kuciński – doświadczony trener i konsultant, od 15 lat na stanowiskach kierowniczych w firmach o zróżnicowanym profilu działania; od 2006 r. zajmuje się szkoleniami z zakresu: sprzedaży, komunikacji, motywacji i zarządzania zespołem
 • Marcin Ledworowski – od 2009 r. Grupie BIK - najpierw jako Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor (współtworzył markę Firma Wiarygodna Finansowo), a obecnie odpowiada m.in. za częstszą aktualizację danych kredytowych; od 2014 r.członek Rady Izby Gospodarki Elektronicznej; Współzałożyciel Fabryki Innowacji i3
 • Jakub Lewandowski – coach, trener i właściciel PASJI Grupy Dobrych Trenerów „Szkolenia z pasją"
 • Mieczysław Obiedziński – autor ponad 100 programów szkoleniowych z zakresu systemów zarządzania; od ponad 10 lat zajmuje się kwestiami systemów zarządzania, prowadzi szkolenia z zakresu jakości, środowiska i energii, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa żywności i pasz
 • Wojciech Ożga – menedżer innowacyjnych projektów informatycznych, wcześniej analityk systemów IT  w PKN Orlen SA
WSB Toruń MBA