Naszą kadrę dydaktyczną tworzą eksperci z różnych dziedzin biznesu, trenerzy studiów MBA, a zajęcia z bloku Project Management prowadzą przedstawiciele partnera studiów - trenerzy z EY Academy of Business. 

  • Michał Kisza - trener i konsultant współpracujący z EY Academy of Business. Specjalizuje się w skutecznym przeprowadzaniu potrzebnych zmian w procesie realizacji pojedynczych projektów, aż po całe programy, szczególnie w takich sytuacjach, gdzie jest niezwykle trudno ustalić szczegółowy plan działania na początku, a sam proces realizacji projektu warto modyfikować w miarę postępów prac i zdobywania przez zespół doświadczenia. Doświadczenie zawodowe zdobywał przez ostatnie 11 lat głównie w obszarze projektów IT i firm technologicznych, doświadczając zarówno sukcesów, jak i sytuacji trudnych, które dużo uczą. Kilka razy w roku bierze udział w projektach doradczych dla firm spoza głównego obszaru swojej specjalizacji (firmy produkcyjne i usługowe), by – jak sam twierdzi – szukać możliwości zastosowania posiadanej wiedzy i doświadczenia w nowych wymagających obszarach. Unikatowość swoich kompetencji buduje w oparciu o filozofię Agile (i metody z niej się wywodzące), teorię ograniczeń (szczególnie jej zastosowania w świecie projektów), metody przeprowadzania zmian organizacyjnych oraz rozwijając swoje zdolności przywódcze. Doświadczenie szkoleniowe zdobywał przez ostatnie 6 lat prowadząc ponad 100 komercyjnych szkoleń w ramach studiów podyplomowych z zarządzania projektami (m.in. w EY Academy of Business w Warszawie, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz Poznaniu, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie czy Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów) oraz dedykowanych programów szkoleniowych dla firm i instytucji, z którymi współpracował. Od kilku lat doskonali technikę prowadzenia szkoleń w oparciu o mapy myśli oraz przemyślany system powtórek materiału, wbudowany w samo szkolenie.
  • Radosław Jacek Miler - doradca biznesowy, coach, trener z kilkunastoletnim stażem. Jego doświadczenie obejmuje ponad 500 dni coachingowych, doradczych i szkoleniowych. Ekspert w obszarze budowania wizerunku, technik autoprezentacji i wystąpień publicznych. W EY Academy od lat prowadzi autorskie programy z wystąpień publicznych oraz zarządzania zespołem, zarówno dla grup zamkniętych, jak i klientów indywidualnych. W pracy szkoleniowej stawia na wymiar praktyczny i bezpośredni kontakt z uczestnikami, często wykorzystując jako narzędzia kamerę i mikrofon. Praktyk w zakresie analizy i modyfikacji systemów zarządzania oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Ekspert portalu Wirtualna Polska w obszarze komunikacji werbalnej i niewerbalnej w biznesie. Zajmuje się także psychologią w biznesie, wywieraniem wpływu, przywództwem oraz rekrutacją i selekcją. Wykładowca licznych studiów podyplomowych, m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz w Wyższych Szkołach Bankowych. Prowadził doradztwo i szkolenia dla licznych organizacji publicznych, komercyjnych oraz non-profit, m. in. dla Parlamentu Europejskiego, Biura Analiz Sejmowych, Rządowego Centrum Legislacji, Giełdy Papierów Wartościowych SA, Bombardier Transportation SA, Expom SA, Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, ISD Huty Częstochowa sp. z o.o., Związku Pracodawców Prywatnych Opolszczyzny „Lewiatan” i Izby Gospodarczej „Śląsk”.
  • Bartosz Stawski - trener EY Academy of Business z kilkunastoletnim doświadczeniem, absolwent Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność retoryka praktyczna i komunikacja). Szkolił się w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Czechach i Izraelu. Specjalizuje się w Thinking Tools i ich zastosowaniu w dziedzinie zarządzania projektami i innowacji, praktyk ToC (Teoria Ograniczeń, ang. Theory of Constraints), jest odpowiedzialnym za Polskę partnerem firmy Goldratt CZ oraz przedstawicielem izraelskiej firmy Systematic Inventive Thinking zajmującej się procesami myślowymi innowacyjności. Ekspert w dziedzinie zastosowania ToC w obszarze zarządzania projektami (Critical Chain) oraz strategii i marketingu (Mafia Offer). Konsultant metody Kepner-Tregoe w zakresie zarządzania projektami oraz rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Wyszkolony w metodologii doskonalenia i zarządzania procesami Rummler-Brache Group oraz analizie konkurencyjnej i benchmarkingu. Uzyskał certyfikat auditora systemów zarządzania w The British Standards Institution. Realizował projekty doradcze m.in. dla AVON, ALTKOM, Amica Wronki, BRE Bank SA, Banku Przemysłowo Handlowego, Fortis Bank, Pekao SA, Sanitec Koło, Mondi, mBanku, Netia Telekom, Telekomunikacji Polskiej, ORLEN, PGE SA, Provident, UEFA, KBC Consumer Finance na terenie Polski oraz m.in. Rumunii i Rosji. Największe projekty z ostatnich 5 lat to m.in.: prywatyzacja Polskiej Grupy Energetycznej PGE SA, konsolidacja Polskiej Grupy Energetycznej PGE SA, stworzenie i uruchomienie funkcji marketingu regionalnego dla Rosji i krajów Europy Wschodniej w AVON Cosmetics, fuzja BRE Bank SA z Dresdner Bank w Polsce, opracowanie i wdrożenie zasad planowania i realizacji portfela projektów w Instytucie Adama Mickiewicza (pakiet działań w stolicach 12 krajów związany z promocją polskiej prezydencji w Unii Europejskiej). 
  • Łukasz Wrona - absolwent Politechniki Wrocławskiej, specjalność systemy i sieci komputerowe. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność Ochrona Danych Osobowych oraz Zarządzanie Projektami na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Z wyróżnieniem ukończył studia MBA na Franklin University, Ohio, USA. Jako dyrektor departamentu IT brał udział w tworzeniu między innymi Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, gdzie obecnie pracuje, jako CIO/Dyrektor IT. Dodatkowo specjalizuje się w ochronie danych osobowych, administracji oraz zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych, jak i wdrażania, utrzymania norm procesowego zarządzania bezpieczeństwem informacji - ISO/IEC 27001. Od piętnastu lat prowadzi działalność gospodarczą, w ramach, której wdraża systemy bezpieczeństwa informacji oraz przepisy ustawy o ochronie danych osobowych w organizacjach. W szczególności specjalizuje się w prowadzeniu wykładów, szkoleń oraz warsztatów w powyższej tematyce.
  • dr Krzysztof Koj - ekonomista, menedżer edukacji, trener biznesu i konsultant w dziedzinie negocjacji, obsługi klienta oraz ekonomicznego otoczenia biznesu; doradca w zakresie taktyk komunikacji, prowadzenia debat politycznych i wystąpień publicznych; moderator i facylitator; dziekan chorzowskiego Wydziału Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu; dyrektor akademicki programu MBA w WSB w Chorzowie; adiunkt we Franklin University (Ohio, USA).
  • dr Tomasz Kopyściański - Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Specjalista z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Autor i współautor opracowań biznesowych podejmowanych we współpracy z instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami, jednostkami sektora finansów publicznych dotyczącymi przeprowadzenia audytu finansowego, opracowania biznesplanów, formułowania długofalowej strategii rozwoju, pozyskiwania źródeł finansowania. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych oraz studiów MBA realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Współpracownik kancelarii BSKK - Radcowie Prawni i Adwokaci. Członek Rady Nadzorczej spółki giełdowej Logintrade SA. Dziennikarz felietonista w lokalnych i regionalnych czasopismach. Wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk oraz członek Dolnośląskiego Stowarzyszenia Inicjatyw i Promocji „ATUT”.
  • Wojciech Męciński - praktyk w dziedzinie HRM z 6-letnim dośwaidczeniem we wdrażaniu i rozwoju narzędzi i systemów HR w dużych organizacjach operujących w międzynarodowym środowisku; coach certyfikowany przy ICC specjalizujący się w executive i coaching; z wykształcenia prawnik.