Moduł zarządzanie projektami prowadzony jest przez trenerów EY Academy of Business, praktyków z wieloletnim doświadczeniem trenerskim oraz biznesowym we wdrażaniu projektów w środowisku międzynarodowym w firmach działających w różnych branżach. Program ma formułę interaktywnego warsztatu. Część teoretyczna została zminimalizowana i większość zajęć stanowi praca nad realnymi projektami uczestników. Studenci poznają również przekrój metodyk zarządzania projektami, zbiór najlepszych praktyk, narzędzi i rekomendowanych rozwiązań, a także dominujące światowe standardy zarządzania projektami: PMI, Prince2, CCPM, Agile, Thinking Tools czy rozwiązania hybrydowe (dedykowane). Po ukończonych studiach uczestnicy będą potrafili samodzielnie zarządzać projektami niezależnie od ich skali skomplikowania i złożoności, a gotowe rozwiązania wypracowane na zajęciach będą mogli wdrożyć w swojej firmie.

Tomasz Wrzesiewski
Trener EY Academy of Business

Executive MBA - Project Management w WSB we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oferuje studia Master of Business Administration już od 2008 roku. Od tego roku nasza oferta poszerzyła się o program Executive MBA - Project Management, studia przygotowane w szczególności z myślą o project managerach i liderach projektów. 

Od 1 stycznia 2017 roku absolwenci studiów MBA (po spełnieniu pozostałych wymogów) mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. 

Atuty programu

 • partner biznesowy programu - EY Academy of Business
 • studia trwają 3 semestry 
 • kompleksowa wiedza w dwóch obszarach: General Management oraz Project Management
 • zajęcia w ramach trzeciego semestru prowadzone przez ekspertów partnera 
 • studia w języku polskim
 • dyplom WSB we Wrocławiu oraz certyfikat EY Academy of Business
 • tytuł Certyfikowany Project Manager EY Academy of Business po zaliczeniu semestru z EY Academy of Business
 • program realizowany modułowo.

Co zyskasz po studiach Executive MBA - Project Management?

 • pewniejsze zarządzanie zespołem i instytucją
 • orientowanie się w bieżących trendach zarządzania w biznesie
 • szersze spojrzenie na funkcjonowanie firmy
 • samodzielne zarządzanie projektami niezależnie od skali skomplikowania
 • efektywne zarządzanie zadaniami w projekcie
 • terminową realizację projektów w ramach ustalonych budżetów
 • korzystanie z zaawansowanych narzędzi wspierających projekt.