W 1999 roku koledzy z liceum namówili mnie na wyjazd na obóz żeglarski do Sławy. Tam zdobyłem pierwsze szlify i patent żeglarza jachtowego. Żeglarstwo można uprawiać w dwojaki sposób. Latem w spokojne, gorące dni to miłe i rekreacyjne spędzanie czasu, powolne przemieszczanie, upajanie się widokami, cumowanie w miejscach, które nam się spodobają. Ale przy większych wiatrach, jest to ekstremalna frajda, adrenalina i ciężka praca zespołu, gdzie błąd może kosztować wiele. Moja pasja uczy pracy zespołowej, szybkich reakcji na zmianę warunków, obserwowania reszty załogi i wspólnej pracy. Podobnie jest w biznesie: zgrany zespół to sukces. Wybór studiów był podyktowany chęcią rozwoju osobistego, uzupełnienia wykształcenia i zdobycia nowych umiejętności. Zdecydowałem się na WSB we Wrocławiu ze względu na miejsce w rankingu programów MBA oraz lokalizację. W trakcie zjazdów spotykam ciekawych ludzi - wykładowców i słuchaczy. Nawiązanie znajomości i możliwość wymiany doświadczeń to bardzo duży atut tych studiów.

Krzysztof Paluch
Słuchacz studiów MBA w WSB we Wrocławiu

Zasady przyjęcia

Słuchaczami programu MBA mogą zostać osoby, które przejdą pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji:

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • dwuletnie doświadczenie zawodowe (preferowane na stanowisku kierowniczym).

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów 

 • wypełniony kwestionariusz 
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem
 • CV
 • list motywacyjny 
 • potwierdzenie 2-letniego stażu zawodowego
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej na konto:  PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876.

Etap 3. Dostarczenie kompletu dokumentów i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną
O przyjęciu na studia MBA decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego oceniane są:

 • rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca chęć i predyspozycje słuchacza do podjęcia studiów MBA
 • list motywacyjny
 • doświadczenie zawodowe.

 Dokumenty do wglądu:

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z funduszy Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Opłaty za studia MBA wynoszą:

 • opłata wpisowa – 300 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne - 200 zł
 • czesne
 • czesne w dolarach - 400$.

Osoby zakwalifikowane do programu MBA mogą skorzystać z elastycznego systemu opłat i wybrać dogodny dla siebie system płatności.

Elastyczny system opłatWysokość raty (zł)
w 1 racie, za 2 lata z góry27 500
w 2 ratach rocznych14 250
w 4 ratach semestralnych7400
w 20 ratach miesięcznych1525

 Promocje

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia1.04-30.06.20171.07-30.11.2017
kwota zniżki3500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia1.04-30.06.20171.07-30.09.2017
kwota zniżki2000 zł1000 zł

Powyższe promocje nie łączą się.

Regulamin promocji jest dostępny w Biurze Programu MBA.

WSB Wrocław MBA