Zgłoszenia

Jeśli jesteś zainteresowany studiami, zgłoś się do Biura MBA.

Etapy rekrutacji

1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • min. trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane na stanowisku kierowniczym)

2. Zebranie kompletu dokumentów, na który składają się:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające min. 2 lata doświadczenia zawodowego (preferowane stanowiska: Project Manager i stanowiska kierownicze)
 • kwestionariusz osobowy wraz z podaniem o przyjęcie na studia
 • CV wraz z listem motywacyjnym
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zdjęcie
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej

3. Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Programu FUMBA i MBA – pocztą lub osobiście oraz umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną.

O przyjęciu na studia decyduje pozytywna opinia Komisji Rekrutacyjnej oraz spełnienie przez kandydata wymogów formalnych.

Dokumenty do wglądu

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z funduszy Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Opłaty za studia Executive MBA - Project Management (3 semestry)

 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne: 200 zł
 • opłata wpisowa: 300 zł
 • czesne (w tabelce poniżej)
liczba ratwysokość ratycałkowite czesne
121 000 zł 21 000 zł
37500 zł22 500 zł
151550 zł23 250 zł

Promocje i dodatkowe zniżki

 • Absolwenci WSB, którzy zapiszą się na studia Executive MBA – Project Management  w terminie od  1 kwietnia do 30 listopada 2017 r., otrzymują zniżkę 1500 zł w czesnym oraz są zwolnieni z opłaty wpisowej.
 • Kandydaci, którzy zapiszą się w terminie 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r., otrzymują zniżkę 1000 zł.
 • Kandydaci, którzy zapiszą się w terminie 1 lipca do 30 września 2017, otrzymują zniżkę 500 zł.