Żeglować zacząłem w szkole podstawowej. Zaczęło się dość przypadkowo – miałem okazję wziąć udział w kursie na podstawowy stopień żeglarski – żeglarza jachtowego. Potem przyszedł czas na żeglowanie po morzu, zdobywanie kolejnych stopni żeglarskich i wreszcie uczenia innych jako instruktor żeglarstwa. Oprócz adrenaliny żeglarstwo daje ogromne poczucie wolności i bliskości z naturą. W trakcie rejsu morskiego właściwie nic nas nie ogranicza - poza siłami natury, wytrzymałością załogi i oczywiście wyobraźnią kapitana. Myślę że wartości i zachowania związane z prowadzeniem jachtu pokrywają się w dużym stopniu z tymi, które charakteryzują menadżerów czy liderów. Żeglarstwo jest sportem wybitnie zespołowym, każdy ma wyznaczoną rolę, cała załoga musi być podporządkowana liderowi - kapitanowi. Taka struktura może być w wielu przypadkach postrzegana jako niepotrzebna, ale w kryzysowej sytuacji od szybkości podejmowanych decyzji może zależeć bezpieczeństwo całego jachtu. 

Tomasz Wcisło
Market Support Center Director Business Region Europe, Volvo Bus Corporation, słuchacz studiów FUMBA w WSB we Wrocławiu

Zasady przyjęcia

Etap 1.Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia FU MBA

 • znajomość języka angielskiego
 • dyplom ukończenia studiów wyższych z oceną końcową przynajmniej dobrą
 • trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.

Podstawą przyjęcia na studia jest zaliczony egzamin językowy. Kandydat może zostać zwolniony z egzaminu, jeżeli posiadają jeden z następujących dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego:

 • certyfikat TOEFL na poziomie co najmniej 79iBT lub odpowiednio – 550 w wersji papierowej lub 213 w wersji komputerowej
 • certyfikat IELTS z wynikiem końcowym co najmniej 6.5
 • dyplom ukończenia studiów filologii angielskiej
 • dokumenty potwierdzające ukończenie studiów lub szkoły średniej w kraju anglojęzycznym.

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów 

 • formularz aplikacyjny (prosimy o wypełnianie go bez użycia polskich znaków) oraz kwestionariusz osobowy
 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem w jęz. angielskim
 • życiorys (CV) w języku angielskim wraz z danymi osobowymi (imię i nazwisko oraz mail lub telefon) trzech osób, które wystawią kandydatowi referencji
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego
 • list motywacyjny w języku angielskim (zgodny ze wzorem
 • potwierdzenie 3-letniego stażu zawodowego
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty kwalifikacyjnej na konto: PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876
 • kserokopię dowodu osobistego.

Wpisowe należy wpłacić w ciągu dwóch tygodni od uzyskania informacji o zakwalifikowaniu się na studia.

Etap 3. Dostarczenie kompletu dokumentów i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną
O przyjęciu na studia MBA decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego oceniane są:

 • rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca chęć i predyspozycje słuchacza do podjęcia studiów menedżerskich
 • list motywacyjny
 • doświadczenie zawodowe.

Dokumenty do wglądu:

Opłaty za studia FUMBA:

 • opłata wpisowa – 500 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne płatne w dolarach - 850$ płatne w jednej lub dwóch ratach
 • czesne.
Elastyczny system opłatWysokość raty (zł)
w 1 racie, za 2 lata z góry38 500
w 2 ratach rocznych19 500
w 4 ratach semestralnych10 150
w 20 ratach miesięcznych2075

Wpłat należy dokonywać na konto Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu: PKO BP 29 1020 5242 0000 2602 0200 9876

Promocje

 • Absolwenci WSB, którzy zapiszą się na studia FU MBA w terminie od 1 kwietnia do 20 września 2017 r. otrzymują 2000 zł zniżki w czesnym oraz są zwolnieni z opłaty wpisowej
 • Kandydaci, którzy zapiszą się na studia FU MBA w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r., otrzymują zniżkę 2000 zł w czesnym.
 • Kandydaci, którzy zapiszą się na studia FU MBA w terminie od 1 lipca do 5 września 2017 r., otrzymują zniżkę 1000 zł w czesnym.

Powyższe promocje nie łączą się. 

Szczegółowy regulamin promocji dostępny jest w Biurze Programu MBA.

 

WSB Wrocław Franklin University MBA