Niewątpliwie wybór uczelni oferującej studia typu MBA jest trudną i zarazem ważną decyzją jaką podejmujemy. Będąc studentem Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na wydziale finansów i zarządzania zaobserwowałem duże zaangażowanie zarówno w prowadzeniu zajęć na wysokim poziomie, jak i ciekawym doborze programów nauczania. Studia MBA organizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku przy współpracy z brytyjskim partnerem wybrałem dzięki  ciekawej i bogatej ofercie modułów nauczania oraz możliwości studiowania w j. polskim, co niekiedy jest barierą dla dobrych menadżerów. 

 

Michał Grzela
Dyrektor Operacyjny, ARTPOL PPHU Artur Milewski, absolwent studiów MBA w WSB w Gdańsku

W Wyższych Szkołach Bankowych umożliwiamy naszym studentom i słuchaczom poszerzanie kompetencji biznesowych, niezbędnych w rozwoju profesjonalnych karier. Stawiamy przede wszystkim na przekazywanie aktualnej wiedzy, przejrzystą organizację studiów oraz obsługę sprzyjającą potrzebom studentów.

Źródło: Badanie przeprowadzone na zlecenie Wyższych Szkół Bankowych przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. w okresie marzec – czerwiec 2016. 

 • Ofertę naszych studiów tworzymy na podstawie analizy sytuacji na rynku pracy oraz wymagań pracodawców.
 • Programów studiów powstają po konsultacjach z praktykami biznesu, pozyskujemy biznesowych partnerów kierunków i specjalności oraz systematycznie moniturujemy losy zawodowe absolwentów
 • Zajęcia prowadzą praktycy: przedstawiciele firm, trenerzy, osoby z wieloletnim doświadczeniem biznesowym 
 • Wykorzystujemy interaktywne formy zajęć: case studies, symulacje, warsztaty nastawione na zdobywanie wiedzy praktycznej

 • Plany zajęć przygotowujemy tak, by maksymalni ułatwić słuchaczom łączenie pracy zawodowej i nauki.
 • Dostosowujemy godziny pracy działów administracyjnych (dziekanatów, biblioteki, Działu Obsługi Finansowej, Biura Karier) do potrzeb studentów.
 • Udostępniamy słuchaczom bogate zbiory biblioteczne (dostęp do ponad 100 000 książek specjalistycznych oraz czasopism dostosowanych tematycznie do wymagań rynkowych).
 • Gwarantujemy przyjazną i życzliwą obsługę studentów, ukierunkowaną na rozwiązywanie ich problemów.
 • Jesteśmy uczelnią bez barier (udogodnienia dla niepełnosprawnych).
 • Proponujemy elastyczny system opłat za studia (płatność ratalna).

 • Każdy student ma dostęp do innowacyjnych rozwiązań technologicznych: elektronicznego indeksu, Wi-Fi w budynkach uczelni, kiosków internetowych i strony mobilnych dostępnych z każdego smartfona pod adresem m.WSB.pl.
 • Dzięki Extranetowi i Moodle umożliwiamy szybki i łatwy dostęp do notatek i niezbędnych materiałów dydaktycznych on-line.

 

Słuchacze Wyższych Szkół Bankowych każdego roku oceniają uczelnię, biorąc udział w badaniu ankietowym. Dzięki temu poziom satysfakcji jest stale monitorowany, a poszczególne obszary współpracy na linii student–uczelnia ciągle udoskonalane.

Obszary współpracy z Wyższą Szkołą Bankową najlepiej oceniane przez słuchaczy studiów MBA w 2016 roku:

Źródło: Badanie przeprowadzone na zlecenie Wyższych Szkół Bankowych przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. w okresie marzec – czerwiec 2016. Skala ocen od 1 do 5, gdzie 1 oznacza niezadowolony, a 5 zadowolony.

Wyższa Szkoła Bankowa to również wyjątkowi goście, którzy prowadzą wykłady, warsztaty i spotkania ze słuchaczami. Wśród tych, którzy dotychczas zaszczycili swoją obecnością nasze Uczelnie, byli m.in.:

 • Andrzej Blikle – profesor zwyczajny w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Europejskiej Akademii Nauk
 • Witold Orłowski – ekonomista, profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, sekretarz Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN
 • Dariusz Rosati – poseł do Parlamentu Europejskiego, od 2001 roku członek grupy doradców ekonomicznych Przewodniczącego Komisji Europejskiej Romano Prodiego
 • Robert Cialdini – profesor psychologii Uniwersytetu Stanowego w Arizonie zajmujący się psychologią społeczną, autor znanej na całym świecie książki „Wywieranie wpływu na ludzi”
 • prof. Jerzy Vetulani - wybitny neurobiolog, wybitny neurobiolog, psychofarmakolog, biochemik, profesor nauk przyrodniczych, członek Polskiej Akademii Nauk
 • Philip Zimbardo - amerykański psycholog, profesor Uniwersytetu Stanforda, obecnie na emeryturze; znany z przeprowadzenia eksperymentu więziennego, założyciel Kliniki Nieśmiałości, autor wielu książek.

 

   

Wyższe Szkoły Bankowe to lider programów MBA w Polsce*. Jakość kształcenia zapewnia 17 lat doświadczenia w prowadzeniu programów MBA, współpraca z partnerami merytorycznymi z 3 krajów oraz wykładowcy-praktycy z wieloletnim doświadczeniem. O poziomie studiów świadczą również opinie słuchaczy i absolwentów. Według przeprowadzonych w 2016 r. Badań Atrybutów Marki 9 na 10 absolwentów Wyższych Szkół Bankowych poleciło innej osobie studia w WSB.
*lider w ujęciu ilościowym

Studia MBA WSB to

17 lat doświadczenia / 12 programów / 8 miast / 1 najlepszy wybór!

Check offer