• Gdańsk
 • Poznań
 • Wrocław

Klub MBA Gdańsk

Klub MBA to inicjatywa słuchaczy i absolwentów studiów Master of Business Administration, której celem jest nawiązanie i rozwijanie kontaktów zawodowych oraz towarzyskich, a także aktywne promowanie słuchaczy i absolwentów.

Członkowie klubu organizują spotkania, na których wymieniają się doświadczeniami. Uzyskując wsparcie Biura Karier mogą czynnie uczestniczyć w konferencjach, wyjazdach do uczelni partnerskich oraz wykładach VIP organizowanych przez Wyższą Szkołę Bakową w Gdańsku.

Klub MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku to m.in.: 

 •  szansa na zdobycie wiedzy profesjonalnej i umiejętności menedżerskich
 •  rozwój kariery zawodowej
 •  wymiana informacji biznesowych i własnych doświadczeń wśród specjalistów z różnych dziedzin
 •  rozwój kompetencji zawodowych
 •  gwarancja kontynuowania znajomości zawartych podczas studiów.

Spotkania Klubu MBA
Cyklicznie odbywają się  spotkania absolwentów w ramach Stowarzyszenia MBA. Jest to szansa na odświeżenie i poszerzenie znajomości z innymi absolwentami, których grono każdego roku jest coraz większe.

Dołącz do klubu - skontaktuj się z Dyrektorem Biura MBA:

Izabela Bednarska
ibednarska@wsb.gda.pl
tel. 58 522 75 57 

Poznań

Klub MBA
Klub MBA to inicjatywa słuchaczy i absolwentów, której celem jest nawiązanie i rozwijanie kontaktów zawodowych oraz towarzyskich,
a także aktywne promowanie słuchaczy i absolwentów.

Członkowie klubu organizują spotkania, na których wymieniają się doświadczeniami, mogą także uczestniczyć w zajęciach Programu Executive MBA na preferencyjnych warunkach. Uzyskują wsparcie Biura Karier i pakiet atrakcyjnych zniżek na studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia i konferencje organizowane przez WSB.

Mają także bezpłatny i nieograniczony dostęp do zbiorów bibliotecznych Uczelni czy korzystnych zniżek na noclegi w poznańskich hotelach przysługujących na dany rok słuchaczom WSB w Poznaniu.

Klub MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to m.in.:

 • szansa na zdobycie wiedzy profesjonalnej i umiejętności menedżerskich
 • rozwój kariery zawodowej
 • wymiana informacji biznesowych i własnych doświadczeń wśród specjalistów z różnych dziedzin
 • rozwój kompetencji zawodowych
 • gwarancja kontynuowania znajomości zawartych podczas studiów.

Spotkania Klubu MBA
Co roku absolwenci spotykają się na specjalnie dla nich zorganizowanych wykładach oraz szkoleniach. Jest to szansa na odświeżenie i poszerzenie znajomości z innymi absolwentami, których grono każdego roku jest coraz większe. Każde takie spotkanie kończy się wspólnym wyjściem do jednej z poznańskich restauracji lub klubu, gdzie w sposób już mniej formalny można zadbać o integrację.

Zjazdy absolwentów
W dniu 24 maja 2014 r. odbył się VIII Zjazd Absolwentów Programu Executive MBA. Tematem części akademickiej spotkania było „Navigating chaos: Leadership in a Complex Multi - Cultural World”, a wykład poprowadził Prof. Peter J. Stark z University of Minnesota z USA. Po zajęciach absolwenci spotkali się w hiszpańskiej restauracji Tapas Bar.

Dołącz do Klubu MBA - skontaktuj się z Biurem Programu Executive MBA:

Biuro Programu Executive MBA
Ewa Kryszak
ul. Ratajczaka 5/7
pokój nr 214
pon.- pt. 9.00 - 17.00
tel. 61 655 33 57
fax 61 655 33 53
e-mail: emba@wsb.poznan.pl

 

 

Klub MBA Wrocław

Stowarzyszenie "Klub MBA Wrocław"

Z inicjatywy słuchaczy i absolwentów programu MBA oraz programu Franklin University MBA zostało powołane Stowarzyszenie „Klub MBA Wrocław”. Misją stowarzyszenia jest rozwój zawodowy jego członków poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy, integrację oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

Podstawową funkcją Stowarzyszenia jest zrzeszanie studentów i absolwentów programów Master of Business Administration w celu realizacji ich potrzeb zawodowych, edukacyjnych i integracyjnych.

Reprezentowane wartości: profesjonalizm, rozwój, inicjatywa, praca zespołowa, szacunek, przejrzystość [www.klubmba.wroclaw.pl].