Regulamin Newslettera

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą w Toruniu, przy ul. Młodzieżowej 31a, 87-100 Toruń, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku z siedzibą przy ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i promocyjnych. Podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w celach marketingowych i promocyjnych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych – WSB w celach marketingowych i reklamowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od WSB informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na kontakt ze strony WSB, z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego.