Wybrałam studia MBA, ponieważ są to najbardziej elitarne studia menedżerskie na świecie. Doceniane we współpracy z kontrahentami i międzynarodowymi korporacjami, w których zatrudnienie daje możliwości pracy na całym świecie. Wybrałam WSB ze względu na kooperację z Franklin University oraz dobre opinie wśród absolwentów poprzednich edycji MBA. Mam poczucie, że jestem w dobrym miejscu i że jest to krok milowy w mojej karierze zawodowej.

Agnieszka Kluczka
Słuchaczka studiów MBA w WSB w Bydgoszczy

Studia MBA w Bydgoszczy

Nasz program w ratingu SEM Forum 2016 znalazł się w klasie obiecującej!

Studia Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy to studia, których ideą jest wykształcenie u słuchaczy umiejętności strategicznego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa i kształtowanie w nich postawy lidera.

Funkcjonowanie programu MBA opiera się na 3 filarach.

Partnerski

 • optymalne terminy i czas zjazdów uwzględniające konieczność pogodzenia obowiązków biznesowych i prywatnych
 • opiekun grupy obecny na każdym zjeździe
 • program studiów współtworzony z amerykańskim partnerem
 • partnerzy biznesowi programu: Bank BGŻ BNP Paribas SA, Henkell & Co. Polska sp. z o.o., Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 SA
 • partnerskie relacje pomiędzy słuchaczami i wykładowcami: wymiana know-how, networking, praca w zespołach projektowych
 • komfortowe warunki odbywania zajęć.

Praktyczny

 • zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu – wiedza praktyczna, którą można od razu wykorzystać
 • interaktywne metody nauczania – warsztaty, business case’y, dyskusje panelowe, analizy przypadków, symulacje
 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, w czasie których słuchacze zapoznają się z praktycznymi aspektami ich funkcjonowania i zarządzania nimi
 • modułowy system nauczania
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy uczestnikami, którymi są osoby posiadające różne doświadczenie zawodowe, w różnych branżach
 • kontakt z uczelnią 24 h na dobę dzięki Extranetowi
 • dostęp do materiałów dydaktycznych z dowolnego miejsca na świecie dzięki platformie Moodle
 • możliwość rozłożenia płatności w przystępnym systemie ratalnym

Profesjonalny

 • gwarancja jakości poprzez współpracę z Franklin University
 • system zapewniania jakości, na który składają się:
  • benchmarking MBA Franklin University oraz MBA w grupie WSB
  • benchmarking programów MBA w Polsce
  • konsultacje z Profesorami WSB i z partnerami biznesowymi
  • konsultacje i akceptacja projektu przez Franklin University
  • akceptacja przez Radę Programową
  • zatwierdzenie przez Radę Wydziału
  • system formalnej dokumentacji programu
  • koordynacja pomiędzy wykładowcami
  • dedykowana osoba monitorująca 100% zajęć
  • ankiety słuchaczy
  • informacje zwrotne -> działania udoskonalające
 • profesjonalna kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym
 • program w dziesiątce najlciekawszych programów MBA wg rankingu "Home & Market" 2016
 • aktualna, kompletna i specjalistyczna wiedza w zakresie modułów przekazywana przez prowadzących oraz zdobywana samodzielnie
 • wykłady nauczycieli z Franklin University i innych zagranicznych uczelni fakultatywne i tłumaczone na język polski
 • uczelnia jest członkiem Grupy Wyższych Szkół Bankowych, o której sile stanowi 23-letnia obecność na rynku edukacyjnym oraz 17-letnie doświadczenie w prowadzeniu programów MBA.

Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu należy do największej grupy uczelni biznesowych w Polsce. WSB w Toruniu z Wydziałem w Bydgoszczy to jedna z najstarszych i największych uczelni niepublicznych w województwie kujawsko-pomorskim – ma już 19 lat i prawie 8000 studentów i słuchaczy.

WSB Bydgoszcz MBA