Wiedza z zakresu nowoczesnego zarządzania, informacje pochodzące od praktyków oraz wymiana doświadczeń to dziś dla wielu ludzi świata biznesu to, czego najbardziej potrzebują. Słyszymy to na wielu spotkaniach z przedsiębiorcami, które organizuje Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Dlatego zdecydowaliśmy się zostać partnerem realizowanych od kilkunastu lat przez WSB i cieszących się bardzo dobrą opinią studiów MBA. Wierzymy, że możliwość podjęcia takich studiów także w Opolu zainteresuje przedsiębiorców z naszego regionu.

Roland Wrzeciono
Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

Partner merytoryczny - Franklin University, USA
Amerykański partner programu Master of Business Administration, Franklin University, od 1902 roku kształci osoby aktywne zawodowo i dostosowuje programy nauczania do potrzeb studentów, zmian cywilizacyjnych oraz wymogów rynku pracy. Franklin University to uczelnia działająca na skalę międzynarodową. Otwartość na zagraniczne rynki potwierdzają rozbudowany system e-learningu oraz sieć uczelni partnerskich na świecie. Uczelnia, oprócz Wyższej Szkoły Bankowej , ma m.in następujących partnerów:

  • University of St. Kliment Ohridski (UKLO), Bitola, Macedonia
  • National Mining University (MSU), Dniepropietrowsk, Ukraina
  • Okan University, Istambuł, Turcja
  • Mangalore University, Mangalagangotri, Indie
  • University of Economics in Bratislava (EUBA), Bratysława, Słowacja.

Akredytacje i wyróżnienia Franklin University

  • The Higher Learning Commission (HLC) z siedzibą w Chicago - HLC jest jedną z dwóch komisji North Central Association of Colleges and Universities (NCA), która istnieje od 1895 roku i jest jedną z 6 regionalnych instytucji akredytujących w Stanach Zjednoczonych.
  • International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE). IACBE jest amerykańską organizacją akredytującą programy o profilu biznesowym. W procesie akredytacji oceniany jest sposób i efekty uzyskiwane w procesie kształcenia. Ponadto ocenie podlega szereg elementów, począwszy od programów nauczania, poprzez jakość kształcenia, przygotowanie kadry dydaktycznej, na infrastrukturze skończywszy.

Partner biznesowy programu
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki to jednostka Samorządu Województwa Opolskiego, której zadaniem jest tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, kreowanie rynku pracy oraz podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności. Buduje regionalną sieć informacji gospodarczej dla biznesu, inicjuje kontakty gospodarcze i realizuje projekty własne. Jest też Instytucją Pośredniczącą we wdrażaniu RPO WO na lata 2014-2020 w obszarze działań dla przedsiębiorców. W ramach OCRG działa Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera zajmujące się wsparciem firm w zakresie inwestycji, eksportu oraz opieki poinwestycyjnej.