Kadra dydaktyczna studiów MBA w WSB w Szczecinie

 • Studia MBA są ukierunkowane na zdobywanie praktycznej wiedzy. Ich mocną stroną są zajęcia prowadzone przez wykładowców-praktyków oraz zapewniające słuchaczom nieograniczone możliwości skonfrontowania swoich doświadczeń z opinią ekspertów. Pozwalają one na ukierunkowanie zawodowego sposobu myślenia i wydobycie cennego potencjału drzemiącego w każdym z nas.

  dr Magdalena Sztukiel
  Dziekan WSB w Szczecinie, wykładowca MBA

 • SMG/KRC Poland HR jako partner biznesowy Programu MBA skupia się na kształtowaniu wśród słuchaczy praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów menedżerskich. Dzięki doświadczeniu zbieranemu na polskim rynku od 1992 roku firma SMG/KRC będzie dzielić się najskuteczniejszymi praktykami  z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

  Marcin Bański
  Manager HR SMG/KRC Poland Human Resources, wykładowca MBA WSB Szczecin

 • Program MBA pozwala słuchaczom na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania, która jest przekazywana w sposób praktyczny. Analiza i rozwiązywanie realnych przypadków biznesowych podczas zajęć pozwala słuchaczom na interakcję, wymianę doświadczeń i uzyskanie wiedzy, którą będą mogli wykorzystywać w pracy.

  Dr Rafał Koczkodaj
  Wykładowca MBA w WSB Szczecin

Skontaktuj się z naszym doradcą
Emilia Wiśniewska, tel. 602 379 473.

O  sile i skuteczności programu stanowi kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym. Do grona osób prowadzących zajęcia w ramach programu Master of Business Administration należą m.in.:

 • prof. Sławomir Bukowski – członek European Association of Development Research and Training Institutes, International Atlantic Economic Society, American Economic Association, Society for the Study of Emerging Markets, Association for ComparativeEconomicStudies, Komisji Nauk Towaroznawczych Oddziału PAN w Poznaniu oraz Towarzystwa Ekonomistów Polskich
 • dr Magdalena Sztukiel - doktor nauk ekonomicznych, ekspert w obszarze wdrażania strategii, analizy strategicznej przedsiębiorstwa, pomocy publicznej, zarządzania zmianą, funduszy unijnych; wieloletni praktyk biznesu: doświadczenie w zakresie wdrażania strategii dla spółki skarbu państwa (branża chemiczna), małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy publicznej (szczególnie pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa), kontroli wdrażanej strategii
 • dr Paweł Zeller – dyrektor ds. Marki w Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. odpowiedzialny za kształtowanie marki Wyższych Szkół Bankowych w Polsce; w ramach doświadczenia zawodowego współpracował z markami Dialog i Hefra; konsultant w zakresie zarządzania marką, komunikacji marketingowej i strategii marketingowych i segmentacji rynku; trener biznesu z 16-letnim doświadczeniem; od 2004 roku aktywnie kształci kadry menadżerskie na studiach podyplomowych, MBA i kursach kwalifikacyjnych; w latach 2000-2010 adiunkt w Katedrze Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; autor ok. 50 artykułów, tekstów naukowych i popularnonaukowych; doświadczenie zdobywał również na stażach naukowych i biznesowych w Wielkiej Brytanii (University of Bedfordshire), Norwegii (Sogndal Universities and Colleges in Sogn og Fjordane) oraz w Stanach Zjednoczonych (Franklin University)
 • Robert Birnbach – przez większość swojego życia zawodowego związany z obszarami HR, w tym procesami rekrutacyjnymi, rynkiem pracy i przedsiębiorczością; pomysłodawca i współautor narzędzia szkoleniowego MANAGERIOUS, które jest kwintesencją obserwacji zachowań i działań ludzi w realnym świecie biznesu oraz własnych doświadczeń zawodowych
 • dr Rafał Koczkodaj – dyrektor oddziału banku i wykładowca; specjalizuje się w badaniach operacyjnych, ekonometrii oraz bankowości; oprócz zarządzania jednostką banku zajmował się również szkoleniami z zakresu produktów bankowych i procesu sprzedaży; współpracował przy opracowywaniu studiów wykonalności projektów inwestycyjnych dla gmin w ramach pozyskiwania środków z Unii Europejskiej
 • Anna Kornacka – prezeska zarządu Stowarzyszenia Kobiety dla Szczecina i Regionu; prezeska zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan i członkini Rady Głównej Konfederacji Lewiatan; członkini Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin; specjalizuje się w komunikacji, negocjacjach i zarządzaniu zmianą w organizacji
 • Łukasz Kowalik – Marketing Manager na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie Intel; specjalizuje się w zintegrowanej komunikacji oraz programach budowania społeczności i zaangażowania w Internecie; wykładowca akademicki i trener biznesu, ekspert ds. zarządzania zmianą przy ZPPZ Lewiatan
 • Ireneusz Miski – ma ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w firmach audytorskich, doradczych oraz IT, zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym, m.in. w Nowej Zelandii i USA; obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w OT Logistics SA, gdzie odpowiada za finanse, IT oraz zakupy całej grupy
 • Katarzyna Zwarzany – ekspert ds. oceny i przygotowania wniosków dofinansowanych ze środków zewnętrznych i UE (w zakresie integracji społecznej, edukacji oraz rynku pracy), trener edukacji ekonomicznej i finansowej, współpracownik i wolontariusz szeregu organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.
WSB Szczecin MBA