Nie przepadałam za zimą, nie lubiłam zimna, nigdy nie uprawiałam sportów zimowych. Wszystko zmieniło się 9 lat temu, kiedy mąż kupił mi zestaw snowboardowy: spodnie i kurtkę. Skoro już miałam odpowiednie ubranie, trzeba było je odpowiednio wykorzystać. Pierwsze kroki stawiałam na górce w Wieżycy, w wypożyczonych butach i na wypożyczonej desce snowboardowej. Zsuwanie się z góry w tempie ślimaka 
sprawiało mi tyle radości, że potem sprawa już się sama potoczyła. Obecnie co roku na dwa tygodnie, jeździmy rodzinnie w góry, w nasze ulubione Alpy. Do każdego wyjazdu przygotowujemy się cały rok, uprawiając inne sporty, pracując na poprawą i utrzymaniem kondycji.
Uprawianie snowboardu to walka ze zmęczeniem, z warunkami na stoku, czasem z ciężkimi warunkami atmosferycznymi. To również ogromna satysfakcja odczuwana, kiedy nauczę się czegoś nowego: skręcać, wymijać, szybciej zjeżdżać, ostrzej hamować. To szalona, dziecięca radość z pędu, z „wiatru we włosach”, z pięknych górskich widoków. Snowboard uczy pokory, ciężkiej pracy, wytrwałości, 
niepoddawania się przy pierwszych niepowodzeniach. Wyrabia silny charakter i cierpliwość. Wszystko to przydaje się w życiu prywatnym i zawodowym.
Katarzyna Zdybel-Steczyszyn
Słuchacz programu MBA w WSB w Gdańsku

Zasady przyjęcia

Osoby zainteresowane studiami MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku zapraszamy do kontaktu z Biurem Programu MBA.

Dokumenty związane ze studiami:

 • umowa studiów MBA
 • regulamin programu MBA 
 • regulamin opłat.

Etapy procesu rekrutacji na studia MBA
Etap 1.  Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • min. trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane jest doświadczenie menedżerskie)
 • Kandydaci wybierający ścieżkę anglojęzycznej dodatkowo składają jeden z poniższych dokumentów potwierdzający znajomość języka: kserokopia świadectwa zdania egzaminu językowego (TOEFL, IELTS, FCE zdany po 2012 r, CAE, CPE, LCCI English for Business Level 2, JET SET Level 5, BEC Higher) albo kserokopia dyplomu ukończenia studiów filologii angielskiej (oryginał do wglądu) albo dokumenty potwierdzające ukończenie studiów lub szkoły średniej w kraju anglojęzycznym.
 • Osoby, które nie spełniają tego wymogu, podczas rozmowy rekrutacyjnej zdają test badający kompetencje językowe. Test składa się z części pisemnej i ustnej.

Etap 2.  Zebranie kompletu dokumentów

 • wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z podaniem na studia
 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia (oryginał do wglądu)
 • CV
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (w dwóch egzemplarzach)
 • kserokopia dowodu tożsamości
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej i kwalifikacyjnej na konto: 49 1750 1152 0000 0000 0169 4038 Raiffeisen Polbank.

Etap 3.  Dostarczenie kompletu dokumentów i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną
O przyjęciu na studia MBA decydują informacje uzyskane na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy oceniane są: predyspozycje menedżerskie i przywódcze kandydata oraz chęć podjęcia przez niego studiów MBA.

 

Opłaty za studia MBA:

 • opłata wpisowa – 300 zł 
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne 
 • opłata końcowa – 1700 zł.

Płatności można rozłożyć na raty.

MBA o profilu General - ścieżka polskojęzyczna

Liczba ratWysokość raty (zł)Całkowite czesne (zł)
Opłata jednorazowa24 500 24 500
2 raty roczne13 00026 000
4 raty semestralne687527 500
20 rat miesięcznych145029 000


MBA o profilu General - ścieżka polsko-angielska

Liczba ratWysokość raty (zł)Całkowite czesne (zł)
Opłata jednorazowa27 500 27 500
2 raty roczne14 50029 000
4 raty semestralne762530 500
20 rat miesięcznych160032 000


Promocje

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia1.04-30.06.20171.07-30.11.2017
kwota zniżki3500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia1.04-30.06.20171.07-30.09.2017
kwota zniżki2000 zł1000 zł

Powyższe promocje nie łączą się.

Regulamin promocji jest dostępny w Biurze Programu MBA.

WSB Gdańsk MBA