Jako wykładowca programów leadership i MBA na kilku uczelniach jestem najbardziej związany z WSB. Dlaczego? Na myśl przychodzi mi tylko jedna fraza: Alma Mater. To uczelnia, która otacza opieką swoich studentów. Wielokrotnie miałem się okazję o tym przekonać podczas prowadzenia zajęć, to samo mówią moi studenci. Zawsze pod opieką, zawsze przygotowani – to bardzo ułatwia prowadzenie zajęć i uczestniczenie w nich. Ludzie, którzy tu pracują, dbają o nas, przejmują się nami i pomagają z serca. Czujemy się tu jak w "uczelnianym" domu – a to ma wielkie przełożenie na efekty i przyjemność z nauki. 

Jacek Skrzypczyński
Wykładowca programu Executive MBA-Business Trends

Studia Executive MBA - Business Trends - nowy program w WSB we Wrocławiu
Bazując na wieloletnim doświadczeniu w kształceniu kadr menedżerskich na studiach Master of Business Administration Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu przygotowała kolejny innowacyjny program. Są to 2-semestralne studia Executive MBA - Business Trends. 
Od 1 stycznia 2017 roku absolwenci studiów MBA (po spełnieniu pozostałych wymogów) mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. 
 
Atuty programu
  • partner biznesowy programu - Adventure for Thought Leadership & Strategy
  • program przygotowany w oparciu o najnowsze trendy w biznesie i innowacyjne koncepcje zarządzania
  • rozwój kompetencji przywódczych
  • zajęcia w języku polskim
  • studia dla wyższej kadry menedżerskiej, również dla absolwentów MBA
  • program realizowany modułowo
  • zajęcia trwają 2 semestry.

Dla kogo?
Studia przygotowaliśmy dla przedstawicieli wyższej kadry menedżerskiej, poszukujących inspiracji do nowoczesnego zarządzania organizacją. Uczestnicy programu zapoznają się z trendami obecnymi lub pojawiającymi się na  rynkach  światowych. Ponadto  program  ma  na celu  pokazanie innowacyjnego spojrzenia na zarządzanie i  wskazanie sposobów ich wykorzystania w organizacji.