Tomasz Marczyński (Lotto Soudal) w jednym z wywiadów powiedział, że "im cięższa droga, tym większa satysfakcja z osiągniętych celów". Wspomniał, że kocha kolarstwo i kocha emocje, które mu daje… Mimo że nie uprawiam kolarstwa zawodowo, podpisuję się pod tymi słowami. Można powiedzieć że początki mojej pasji sięgają wczesnego dzieciństwa: jak wielu z nas na rowerze jeżdżę od małego. Poza tym jako mały chłopiec rozgrywałem z kolegami własny Wyścig Pokoju – grając w kapsle. A tak na poważnie, jazdą na rowerze szosowym zainteresował mnie kilka lat temu mój teść, który osiąga wspaniałe wyniki w tej dyscyplinie, a co najważniejsze - czerpie wielką radość z tego sportu. Kupiłem rower i tak zaczęła się moja przygoda. Cieszę się również z faktu, że współdzielę tę pasję z żoną i jest to dla nas jedna z form wspólnego spędzania czasu. Każda możliwość „wyrwania się na rower” cieszy. Największą przyjemność sprawiają mi treningi w górach, a tam każda jazda jest powodem do dumy. Bo jazda w górach (ale po szosie oczywiście) uczy pokory. I tu w zasadzie nie chodzi o liczbę przejechanych kilometrów, jak podczas długich, płaskich etapów, ale o liczbę pokonanych przewyższeń czy procent nachyleń, o walkę z samym sobą. W zeszłym roku z moją żoną i teściem oraz kilkoma osobami z mojej firmy jako drużyna wzięliśmy udział w Tour de Pologne Amatorów. Każdy z członków zespołu, pomimo dramatycznie trudnych warunków pogodowych, ukończył wyścig - i z tego wspólnego osiągnięcia jestem bardzo dumny! 

Studia MBA w WSB w Poznaniu wybrałem bardzo świadomie, wyznając zasadę: jeśli się nie rozwijasz, to się cofasz. Poza tym w czerwcu 2016 roku uczestniczyłem w  10-dniowym stażu dla słuchaczy programów MBA w WSB odbywającym się w USA. Mieliśmy okazję odwiedzić wiele firm, do których normalnie nie ma szans się dostać (m.in. Boeing, Honda, Lockedd & Martin, Kongres USA), a także partnera programu – Franklin University. Doświadczenia zdobyte podczas tego wyjazdu sprawiły, że natychmiast po powrocie zapisałem się na studia.  

 

Przemysław Nowicki
Słuchacz studiów MBA w WSB w Poznaniu

Etap 1

Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA:

 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom licencjata lub magistra)
 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w przypadku ukończenia studiów II stopnia lub minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w przypadku ukończenia studiów I stopnia.

Etap 2
Zebranie kompletu dokumentów, na który składają się:

 • kwestionariusz osobowy
 • list motywacyjny
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • pełne CV
 • kserokopia obu stron dowodu osobistego
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • potwierdzenie min. trzyletniego  doświadczenia  zawodowego  (zaświadczenie z działu kadr lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej)
 • potwierdzenie przelewu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz bezzwrotnej opłaty wpisowej na wskazane konto: Raiffeisen Bank Polska SA  95 1750 1019 0000 0000 0161 1828 z dopiskiem: MBA.

Etap 3
Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Programu MBA:

 • Pocztą:
  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Biuro Programu MBA
  ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  61-895 Poznań
 • Osobiście:
  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Biuro Programu MBA
  ul. Ratajczaka 5/7, pokój 213
  61-874 Poznań
  tel. 61 655 32 07, 61 655 33 57
  e-mail: mba@wsb.poznan.pl

Etap 4
Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną

O przyjęciu na studia MBA decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, w czasie której badamy doświadczenie zawodowe, predyspozycje  menedżerskie i motywację kandydata do podjęcia studiów MBA.

 

Opłaty za studia MBA:

 • opłata wpisowa – 300 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne - 200 zł
 • czesne
 • opłata końcowa – 450 EUR.

WSB w Poznaniu proponuje dogodny system płatności za studia:

Liczba ratWysokość ratyCałkowite czesne
Opłata jednorazowa23 850 zł23 850 zł
2 raty roczne12 675 zł25 350 zł
4 raty semestralne6850 zł27 400 zł
20 rat zjazdowych1445 zł28 900 zł
24 raty miesięczne1265 zł30 360 zł

Uczelnia gwarantuje, że wysokość czesnego nie ulegnie zmianie podczas trwania programu.
Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA z funduszy Bazy Usług Rozwojowych (BUR). 


Promocje i dodatkowe korzyści:

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia1.04-30.06.20171.07-30.11.2017
kwota zniżki3500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia1.04-30.06.20171.07-30.09.2017
kwota zniżki2000 zł1000 zł

Powyższe promocje nie łączą się.

 • Dodatkowo osoby, które ukończą nasze studia, otrzymają imienne bony uprawniające do 50% zniżki na wybrane dodatkowe studia podyplomowe.

Regulamin promocji do 30 czerwca 2017.
Regulamin promocji do 30 września 2017.
Regulamin promocji do 30 listopada 2017. 

Regulaminy promocji są dostępne również w Biurze Programu MBA.

WSB Poznań MBA